Getuigenissen

Lukas 4:40 Toen de zon onderging brachten allen die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen.

Nico Nijman
In juni 2010 werd ik opgenomen in het ziekenhuis met ernstig hartfalen. De pompfunctie van mijn linker hartkamer bedroeg nog maar 39%. Daarnaast had ik last van hartritmestoornissen. Ondanks allerlei onderzoeken werd de oorzaak van mijn klachten niet gevonden. Volgens de artsen was er geen genezing mogelijk. Ik moest er maar mee leren leven, hopend dat mijn pompfunctie niet nog verder zou afnemen. De afgelopen twee jaar heb ik voornamelijk op bed door gebracht en gebruikte ik veel medicijnen en had een zwaar dieet. Als mijn pompfunctie nog verder achteruit zou gaan, zou dit een verdere onherstelbare schade te weeg brengen. Beter zou het in ieder geval niet worden. Mijn baan en een normaal sociaal leven kon ik verder wel vergeten.

Op 15 april 2012 kwam er tijdens een zondagochtenddienst een Amerikaanse gastprediker naar me toe en gaf mij een woord dat God de komende zes maanden een groot wonder in mijn leven zou gaan doen. Op 22 mei 2012 moest ik weer voor controle naar het ziekenhuis. Daar zei de cardioloog tegen mij: “dit is eigenlijk onmogelijk, maar er is nog steeds niets mis met mijn ogen, je hartpompfunctie is verbeterd naar 49% (een normale pompfunctie bedraagt 55%). We kunnen de medicijnen langzaam gaan afbouwen”.

Vanaf dat moment ben ik in geloof meteen gestopt met alle medicijnen en ik kan u vertellen dat God mij compleet genezen heeft. Ik voel me goed, ben weer actief en zelfs de hartritmestoornissen zijn verdwenen. Eindelijk kan ik weer een vrij normaal leven leiden, zonder dieet, medicijnen en allerlei beperkingen en daar ben ik God enorm dankbaar voor.

Matthijs Majoor
Hallo, mijn naam is Matthijs Majoor. Ik ben geboren in ’88 en ik wil u graag vertellen wat God heeft gedaan in mijn leven en dat Jezus leeft!!

Van mijn geboorte af aan ben ik allergisch geweest voor melkeiwit. Dit hield in dat mijn lichaam geen melk en overige zuivelproducten kon verdragen. Ook chocolade, kaas, roomijs, slagroom, vele koekjes , chipssoorten en nog veel meer mocht ik niet eten. Als ik een van deze producten wel at werd ik ziek.
Een aantal van deze ziekteverschijnselen waren: astmatische verschijnselen, darmproblemen, snotterigheid en een geïrriteerde huid en ogen. Zo kon het nog wel eens gebeuren dat ik per ongeluk toch wat producten binnenkreeg die melk bevatten en dan moest ik vaak één of meerdere dagen thuis blijven van school omdat ik ziek werd.
Medisch gezien is het mogelijk om geleidelijk over de melkallergie heen te groeien tot aan het begin van de tienertijd. Daarna is het ONMOGELIJK en hou je de rest van je leven de allergie.
Ik was dan ook al geheel gewend aan een leven zonder melkproducten totdat er een genezingsprediker bij ons in de kerk kwam. In één van de diensten vroeg hij mensen met specifieke noden naar voren. Eén van de problemen die hij noemde was precies de allergie die ik had. Hij bad voor de allergie en ik was GENEZEN! Ik heb meteen dezelfde avond een compleet glas melk leeggedronken. Normaal gesproken zou een glas melk genoeg zijn geweest om mij een week lang ziek te laten zijn, maar nu bleef ik gezond. Ik eet en drink nu gewoon alles wat ik wil zonder enig probleem. En dat terwijl ik in dagen voor het moment van genezing nog ziek was geworden van kleine hoeveelheden melk die in bepaalde producten verwerkt zaten.

Ik wilde u dit graag vertellen om u te laten zien dat God nog steeds dezelfde is, dat hij LEEFT en nog steeds dingen doet in de levens van mensen. Dit is niet een op zichzelf staand wonder: Ik heb dingen gezien die veel groter zijn dan het wonder dat in mijn leven is gebeurd. Uw nood, lichamelijk of geestelijk, is NOOIT te groot voor God. Ik wil u graag uitdagen God een kans te geven om iets te doen in uw leven. Hij kan een wonder doen in uw situatie. Uw nood is voor hem niet te groot!

Justine Turksema, Groningen
…door een wonder werd ik weer wakker…!
Mijn naam is Justine en ik wil vertellen hoe ik Jezus Christus heb leren kennen als mijn Redder en Heer. In 1994 kreeg ik op 11-jarige leeftijd een auto-ongeluk waardoor ik in coma belandde. Doktoren zeiden tegen mijn ouders dat mijn situatie erg slecht was en dat ze rekening moesten houden met het ergste. De tweede dag in coma stopte ik met ademen. Mijn ouders waren ten einde raad en wisten niet wat ze moesten doen.

Ik ben van huis uit niet echt gelovig opgevoed. We baden wel met oud en nieuw of als er problemen waren, maar echte kennis over God had ik niet en kreeg ik ook niet mee. Mijn oom / tante vertelde tegen mijn ouders dat ze moesten bidden en geloven. De Bijbel zegt in Matteüs 7:7 bid en u zal gegeven worden. Dus, dat deden mijn ouders, ze gingen bidden. Door een wonder werd ik na zes dagen wakker en één van de eerste dingen die ik zei was: ‘Mama, papa, koop een Bijbel, want Jezus leeft!’ Doktoren hadden mijn ouders verteld dat de kans dat ik zou ontwaken heel klein was en dat als ik zou ontwaken ik waarschijnlijk niet meer zou kunnen lopen of praten. Ik had een schedelbasisfractuur en had een linkszijdige aangezichtsverlamming.

In het ziekenhuis had ik al een verlangen om God te zoeken, ik wist dat Hij mij genezen had en ‘teruggestuurd’. Ik kwam in de kerk terecht en hoorde daar het evangelie van Jezus Christus. Dat Hij voor mij zonden aan het Kruis is gegaan en dat Hij betaald heeft voor mijn ongerechtigheden, dat ik tot bekering moest komen en daardoor naar de hemel zou gaan wanneer ik zou komen te sterven. Ik durfde niet direct te reageren, ik schaamde me. Maar op den duur heb ik mijn leven aan Jezus gegeven en Hij is in mijn hart komen wonen. Ik ben blij dat ik die keus toen maakte. Ik loop, praat, studeer nog, hou van zingen en piano spelen en kan veel meer dan doktoren toen hadden gedacht. God geneest!

Jaren zijn verstreken, ik ben nu 25 jaar. Ik heb mijn seizoenen in het geloof gehad en zal die ongetwijfeld nog tegenkomen. Maar, met God ben ik meer dan overwinnaar en weet ik dat het einde van een zaak beter is dan haar begin en weet ik dat Hij een hoopvolle toekomst voor mij heeft. Jezus leeft echt en wil met elk mens een persoonlijke relatie. De Bijbel is realiteit en bevat vele beloftes van God voor elk mens. Zo zegt Hij: ‘Zo is dan wie in Jezus Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan en zie het nieuwe is gekomen.’

God wil je zonden vergeven en jou een nieuwe toekomst met Hem geven. Maak een keus voor Jezus en je zult zien dat geen probleem te groot is voor Hem. Hij heeft de antwoorden voor ieders leven. Ik kan zeggen uit eigen ervaring dat het leven met en voor God je gelukkiger maakt dan het doen van eigen dingetjes. God wil niets liever dan contact met jou!

Erica van Telgen
Mijn naam is Erika van Telgen uit Zwolle, ik ben sinds een aantal jaren christen. Vanuit die overtuiging speel ik in een toneelgroep drama’s op straat. Op een zomerdag kwam ik midden in een ‘act’ heel hard te vallen. In het ziekenhuis constateerde de arts een scheur in de kuit, ook wel zweepslag genoemd. Er was hevige pijn en ik moest zoveel mogelijk met het been omhoog zitten. Ik mocht er niet op steunen of lopen. Tijdens controle in het ziekenhuis bleek dat de voet dik was van het vocht. Als de pijn wat minder zou worden mocht ik er voorzichtig wat oefeningen mee gaan doen, maar het zou zeker nog weken of zelfs maanden duren. De dag na die controle bad een evangelist voor mij tijdens de tentsamenkomst. God deed direct een zichtbaar wonder, ik werd ter plekke genezen!!! Het vocht was meteen weg uit kuit en voet, meteen na het gebed kon ik zonder krukken normaal lopen. Geen scheur, geen pijn, geen vocht, niets meer! God is een geweldig God!!! Geef je leven aan Jezus, je kunt dan in contact met Hem komen en Hem echt ervaren! Hij herstelt, geneest, bevrijdt en houdt van jou! Hij is het antwoord voor lichaam en ziel.”

Els Modderkolk
In 2009 jaar geleden kreeg ik pijn in mijn pols en dat werd snel erger. Ik moest er mee naar de reumatoloog en ik moest foto’s laten maken en de uitslag was artrose. Ik kon al snel mijn hand niet goed meer gebruiken en ik kreeg ibuprofen, drie maal daags 600 mg en een maagbeschermer en ik kreeg een brace. Nou daar zat ik dan, wat ik kon, mocht ik doen en verder maar rustig aan doen. Ik had ook bijwerkingen van de medicijnen: ik voelde me erg loom en suf. Er is veel voor mij gebeden in de kerk, en ik deed zelf ook niets anders dan bidden. Ik kwam in augustus bij de reumatoloog en hij zei dat ik niet meer terug hoefde te komen, omdat hij niets meer voor mij kon doen. Toen voelde ik pas hoe afhankelijk ik ben van God. Ik kon mijn arm inmiddels niet meer gebruiken en had erg veel pijn. Een week voor die kerst heeft evangelist Edwin Jonkhout weer voor mij gebeden. Hij zei: ‘je hebt een aanraking van God’, en mijn schouder werd helemaal warm en de pijn was weg, maar de pijn in mijn arm en mijn hand was nog niet weg. Ik zei dat tegen Edwin Jonkhout en hij ging toen weer met mij bidden. Hij zei weer: ‘je hebt weer een aanraking van God’, en toen was de pijn helemaal weg. Ik was zo blij !! Ik kon God wel de hele dag danken. Ik ben van de medicijnen af en ik kan alles weer doen! Ik ben God daar heel dankbaar voor.

Geke van Telgen
Hallo, mijn naam is Geke van Telgen. Ik ben in 1998 geboren. Ik wil jullie graag vertellen wat God voor mij heeft gedaan. Ongeveer een half jaar geleden kreeg ik een hersenschudding. Bij de gymles op school speelden we softbal. Ik moest de bal opgooien. In plaats van de bal in het veld te slaan, sloeg iemand de bal tegen mijn hoofd.

Na 7 weken op bed liggen en constante hoofdpijn was ik het behoorlijk zat. Ik vroeg een evangelist uit mijn kerk voor mij te bidden. Ik voelde toen écht dat God mij aanraakte! Ik werd op dat moment 100% genezen. Ik ben heel dankbaar dat God mij heeft genezen. God kan dat ook voor jou doen.